Showing posts with label Bauhinia racemosa. Show all posts
Showing posts with label Bauhinia racemosa. Show all posts

Wednesday, August 1, 2012

Bauhinia racemosa arechettu tataki Katmuli


Bauhinia racemosa Lam.
Family: Caesalpiniaceae
English: Mountain ebony, Bidi leaf tree
Bengali: Banraj
Hindi: कठमूली katmauli, Kachnal
Kannada: ಅಪ್ತಾ aapta, ಅರಳುಕದುಮನ್ದರ aralukadumandara, Vana samtige
Konkani: आप्टो apto
Malayalam: അരംപാലി arampaali, കുടബുളി kutabuli, മലയത്തി malayaththi
Marathi: अपटा apta, सोना sona
Sanskrit: यमलपत्रक yamalapatrakah, युग्मपत्र yugmapatra, Ashmantaka, Kanchini
Tamil: ஆத்தி atti, தாதகி tataki, Kokku mandarai
Telugu:  ఆరెచెట్టు arechettu
Unani: Kachnaar.

Bauhinia racemosa Lam.; Encycl. [J. Lamarck & al.] 1(2): 390. 1785 [1 Aug 1785]
Trees, deciduous, small, to 15 m tall. Bark blackish, rough; branches spreading or pendulous, zigzag, slender, glabrous. Stipules caducous; petiole 0.8-1.2 cm; leaf blade broadly orbic¬ular, 1.5-4 × 2.2-6 cm, 7-9-veined, leathery, abaxially pubes¬cent or glabrous, adaxially glabrous, base cordate, apex bifid to ca. 1/3, lobes rounded at apex.

Inflorescence  lateral or terminal raceme,  20-flowered; peduncle short; bracts and brac¬teoles linear. Flowers white, buds obovoid, puberulent, apex protruding. Calyx split spathaceously at anthe¬sis. Petals creamy white, subequal, oblanceolate, 8-10 mm, subses¬sile. Fertile stamens 10, unequal; filaments 6-7 mm; anthers small, ca. 3 mm. Ovary stalked, glabrous; stigma subsessile, peltate, small. Legume linear-cylindric, 15-20 × 1.8-2.2 cm; valves woody, glabrous. Seeds 12-20, dark brownish, ellipsoid, 8-10 mm in diam. Fl. Apr-May, fr. Jun-Aug. 2n = 28.

Distribution: Native to South Asia, in dry valeys.

Leaves are used as cattle fodder, coarse fibre is extacted from the bark. In Ayurveda the bark is useful for the treatment of malaria, dysentery and dyarhoea. It is also useful as astigent. The stem bark of the plant is an astringent and is used in the treatment of headache, fever, skin
diseases, tumors, blood diseases, dysentery, and diarrhea

Phytochemistry: ß-sitosterol and ß-amyrin(bark) , five flavonols (kaempferol and quercetin) and two coumarins (scopoletin and scopolin)
were also isolated from the leaves of the plant; Stilbene (resveratrol) was isolated from the heartwood  Dibenzoxepin derivative, pacharin, from the heartwood of  is reported.

Bark—highly astringent, anti-inflammatory (used in glandular inflammations, skin diseases, ulcers), cholagogue. Leaves—anthelmintic; with onion for diarrhoea. Flowers—used in haemorrhages, piles; also in cough. Seed—antibacterial.

Astringent, anthelmintic, cephalalgic

Images Content Courtesy: Ms. Avadhanam Lalithamba, Lecturer in Botany, Nellore

38 Published articles of Bauhinia racemosa
If you find objectionable content on this blog please Email me anandkumarreddy at gmail dot com I will remove it. The contents of this blog are meant for students and researchers of Indian system of Medicine for educational purpose and not for commercial use.

This site uses cookies from Google to deliver its services, to personalise ads and to analyse traffic. Information about your use of this site is shared with Google. By using this site, you agree to its use of cookies.

Labels

Abelmoschus esculentus Abelmoschus ficulneus Abies pindrow Abies spectabilis Abies webbiana Abroma augusta Abrus precatorius Abutilon hirtum Abutilon indicum Acacia catechu Acacia farnesiana Acacia horrida Acacia nilotica Acalypha wilkesiana Acer acuminatum Acer cappadocicum Achillea millefolium Achyranthes aspera Aconitum heterophyllum Adhatoda vasica Aegle marmelos Aerva javanica Aeschynomene americana Aesculus indica Ageratum conyzoides Alangium salviifolium Albizia saman Alcea rosea Aleurites moluccana Aleurites triloba Allium cepa Alocasia fornicata Alocasia indica Alocasia macrorrhizos Aloe vera Alpinia calcarata Alpinia galanga Alpinia officinarum Alstonia scholaris Alternative and Complementary Medicine Journals Amaranthus caudatus Amaranthus graecizans Amaranthus viridis Ammannia baccifera Ammi majus Amomum subulatum Amorphophallus paeoniifolius Anacyclus pyrethrum Anagallis arvensis Andrographis echioides Andrographis ovata Andrographis paniculata Anemone rivularis Anemone tetrasepala Anthocephalus cadamba Anthurium andraeanum Apium leptophyllum Apluda mutica Arabidopsis thaliana Arachis hypogaea Argemone mexicana Arisaema tortuosum Aristolochia littoralis Artemisia japonica Artocarpus heterophyllus Arundinella setosa Arundo donax Aspidopterys wallichii Aster albescens Astragalus leucocephalus Asystasia gangetica Avena sativa Averrhoa carambola Azadirachta indica Bacopa monnieri Bambusa Bambos Bambusa multiplex Bambusa vulgaris Barleria cristata Barleria prionitis Basilicum polystachyon Bauhinia purpurea Bauhinia racemosa Bauhinia scandens Bauhinia vahlii Bauhinia variegata Benincasa hispida Biophytum sensitivum Bixa orellana Blepharis integrifolia Blepharis maderaspatensis Blumea lacera Boerhavia diffusa Bombax ceiba Borassus flabellifer Boswellia ovalifoliolata Boswellia serrata Buchnera hispida Butea monosperma Caesalpinia bonduc Caesalpinia pulcherrima Cajanus scarabaeoides Caladium bicolor Caleana major Calendula officinalis Calophyllum inophyllum Calotropis gigantea Calotropis procera Camellia sinensis Campanula latifolia Cananga odorata Canscora diffusa Capparis sepiaria Capparis zeylanica Cardamine hirsuta Cardiocrinum giganteum Cardiospermum halicacabum Carduus edelbergii Carrichtera annua Carthamus oxyacantha Carthamus tinctorius Carum carvi Cassia angustifolia Cassia auriculata Cassia fistula Cassia occidentalis Catesbaea spinosa Catharanthus roseus Cayratia trifolia Cedrela toona Ceiba insignis Ceiba pentandra Celastrus paniculatus Celosia argentea Centaurium erythraea Centella asiatica Cestrum diurnum Chaerophyllum reflexum Chamaesyce hypericifolia Chenopodium album Chenopodium ambrosioides Chenopodium murale Chrozophora rottleri Cicer arietinum Cinnamomum camphora Cinnamomum tamala Cinnamomum verum Cissampelos pareira Cissus quadrangularis Citrullus lanatus Cleistanthus patulus Clematis gouriana Clematis montana Cleome gynandra Clerodendrum chinense Clerodendrum indicum Clerodendrum infortunatum Clerodendrum laevifolium Clerodendrum philippinum Clerodendrum phlomidis Clerodendrum serratum Clerodendrum splendens Clerodendrum wallichii Coccinia grandis Cocculus hirsutus Cocculus laurifolius Cochlospermum religiosum Coix lacryma-jobi Colebrookea oppositifolia Coleus aromaticus Colocasia esculenta Combretum indicum Commelina benghalensis Commelina maculata Commelina paludosa Commiphora mukul Commiphora wightii Conocarpus lancifolius Consolida ajacis Convolvulus pluricaulis Cordyline fruticosa Corydalis cornuta Cosmos sulphureus Costus speciosus Cotinus coggygria Couroupita guianensis Crinum asiaticum Crocus sativus Crossandra infundibuliformis Crotalaria alata Crotalaria pallida Crotalaria prostrata Croton klotzschianus Croton scabiosus Croton tiglium Cryptolepis buchananii Cryptolepis dubia Cryptostegia grandiflora Cucumis sativus Cupressus torulosa Curcuma amada Curcuma longa Cuscuta reflexa Cyananthus lobatus Cyanthillium cinereum Cycas revoluta Cyclanthera pedata Cymbopogon nardus Cynodon dactylon Cyperus laevigatus Cyperus malaccensis Cyperus rotundus Dactyloctenium aegyptium Dactylorhiza hatagirea Dalbergia latifolia Datisca cannabina Datura metel Datura stramonium Daucus carota Delphinium ajacis Delphinium denudatum Delphinium elatum Dendrobium densiflorum Dendrobium ovatum Derris scandens Desmodium concinnum Desmodium gangeticum Desmodium heterocarpon Desmodium multiflorum Desmodium triflorum Dicliptera paniculata Didymocarpus pedicellatus Dillenia indica Dimorphocalyx glabellus Dimorphoteca ecklonis Dioscorea alata Dioscorea polygonoides Diospyros malabarica Dipteracanthus patulus Dipteracanthus prostratus Dolichos biflorus Dregea volubilis Drimia indica Drosera peltata Duranta erecta Dysoxylum binectariferum Dysoxylum gotadhora Dysphania ambrosioides Echinocereus pentalophus Echinops niveus Echium plantagineum Edgeworthia gardneri Eichhornia crassipes Elaeagnus umbellata Elaeocarpus ganitrus Elephantopus scaber Eleutheranthera ruderalis Elsholtzia fruticosa Emblica officinalis Enterolobium cyclocarpum Ephedra foliata Ephedra gerardiana Epipactis helleborine Eranthemum pulchellum Eryngium foetidum Erysimum hieraciifolium Erythrina suberosa Erythrina variegata Euonymus echinatus Euonymus japonicus Eupatorium capillifolium Eupatorium perfoliatum Euphorbia antiquorum Euphorbia cornigera Euphorbia cotinifolia Euphorbia granulata Euphorbia heterophylla Euphorbia hirta Euphorbia hypericifolia Euphorbia milii Euphorbia nivulia Euphorbia peplus Euphorbia tirucalli Fagonia cretica Fagopyrum acutatum Ferula foetida Ficus elastica Ficus religiosa Filicium decipiens Filipendula vestita Flacourtia indica Flemingia procumbens Flemingia semialata Foeniculum vulgare Free Access Journal Fumaria indica Fumaria parviflora Furcraea foetida Galega officinalis General Gentiana kurroo Geranium lucidum Geranium nepalense Geranium pratense Geranium wallichianum Ghee Globba schomburgkii Glochidion hohenackeri Gloriosa superba Glycyrrhiza glabra Gmelina arborea Gomphrena globosa Gomphrena serrata Goodyera repens Grewia asiatica Grewia optiva Grewia serrulata Grewia tenax Gymnema sylvestre Habenaria edgeworthii Handroanthus impetiginosus Hedychium spicatum Helianthus annuus Helicteres isora Helinus lanceolatus Heliotropium indicum Hemidesmus indicus Hemigraphis alternata Hemigraphis colorata Hemigraphis hirta Heracleum sphondylium Herpetospermum pedunculosum Hibiscus cannabinus Hibiscus esculentus Hibiscus hirtus Hibiscus lobatus Hibiscus radiatus Hibiscus vitifolius Hippophae rhamnoides Holarrhena antidysenterica Holarrhena pubescens Holoptelea integrifolia Hosta plantaginea Hoya carnosa Hydrocotyle sibthorpioides Hydrolea zeylanica Hygrophila auriculata Hygrophila polysperma Hygrophila schulli Hylocereus undatus Hymenocallis speciosa Hyoscyamus niger Hypericum dyeri Hypericum elodeoides Hypericum oblongifolium Hyptis suaveolens Ilex dipyrena Impatiens balsamina Impatiens racemosa Indigofera aspalathoides Indigofera astragalina Indigofera glabra Ipomoea alba Ipomoea aquatica Ipomoea marginata Isodon rugosus Ixeris polycephala Jacaranda mimosifolia Jacquemontia pentantha Jasminum auriculatum Jasminum multiflorum Jatropha curcas Jatropha gossypifolia Juncus thomsonii Justicia adhatoda Justicia brandegeeana Justicia carnea Justicia gendarussa Justicia pubigera Kalanchoe blossfeldiana Kallstroemia pubescens Koelreuteria elegans Koenigia delicatula Kopsia fruticosa Kydia calycina Kyllinga brevifolia Lablab purpureus Lactuca dissecta Lantana camara Lathyrus sativus Leea aequata Lens culinaris Leonotis nepetifolia Leonurus cardiaca Lepidium sativum Lepisanthes rubiginosa Leucas aspera Leucas nutans Leucostemma latifolium Leycesteria formosa Ligularia amplexicaulis Ligularia fischeri Lilium polyphyllum Linum usitatissimum Liparis nervosa Liquidambar formosana Litsea monopetala Lupinus angustifolius Macaranga peltata Maesa argentea Magnolia champaca Mahonia napaulensis Malachra Capitata Mallotus nudiflorus Mallotus philippinensis Malva sylvestris Malvastrum coromandelianum Martynia annua Medicago lupulina Medicinal Plants of India Melilotus indicus Melochia corchorifolia Memecylon edule Memecylon umbellatum Mercurialis annua Meriandra strobilifera Merremia cissoides Mesua ferrea Micrococca mercuriali Micromeria biflora Mikania micrantha Millettia pinnata Mimosa polyancistra Mimosa pudica Mitragyna parvifolia Modiola caroliniana Momordica charantia Momordica cochinchinensis Morinda citrifolia Morinda pubescens Moringa oleifera Mucuna pruriens Muehlenbeckia platyclada Muehlenbeckia platyclados Muntingia calabura Murdannia nudiflora Murraya koenigii Muscari neglectum Myriactis nepalensis Myristica fragrans Myrtus communis Naravelia zeylanica Nardostachys grandiflora Nardostachys jatamansi Naringi crenulata Nasturtium officinale Nelumbo nucifera Neolamarckia cadamba Nepeta laevigata Nerium indicum Nerium oleander Nicotiana plumbaginifolia Nicotiana rustica Nicotiana tabacum Nigella sativa Nyctanthes arbor-tristis Nymphaea nouchali Nymphaea pubescens Nymphoides indica Ocimum basilicum Ocimum gratissimum Ocimum kilimandscharicum Ocimum sanctum Oldenlandia umbellata Ononis natrix Ononis repens Ononis spinosa Operculina turpethum Origanum majorana Oroxylum indicum Osteospermum ecklonis Others Oxyria digyna Pachygone ovata Pachyrhizus erosus Paederia foetida Pandanus tectorius Passiflora caerulea Passiflora vitifolia Pavetta indica Pentapetes phoenicea Pentas lanceolata Peperomia argyreia Peperomia heyneana Peperomia pellucida Peperomia sandersii Peperomia tetraphylla Perilla frutescens Persicaria amplexicaulis Persicaria barbata Persicaria capitata Persicaria glabra Persicaria nepalensis Phalaenopsis taenialis Phaulopsis dorsiflora Philodendron bipinnatifidum Phlomis bracteosa Phlomoides bracteosa Phyllanthus acidus Phyllanthus amarus Phyllanthus fraternus Phyllanthus lawii Phyllanthus rotundifolius Physalis grisea Physalis peruviana Picrorhiza kurroa Pilea microphylla Piper betle Piper longum Piper nigrum Pisonia aculeata Pistia stratiotes Pisum sativum Plantago orbignyana Plantago ovata Platanthera edgeworthii Platostoma elongatum Plectranthus barbatus Plectranthus scutellarioides Plumbago auriculata Plumbago capensis Plumbago zeylanica Plumeria rubra Podranea ricasoliana Polemonium caeruleum Polygala crotalarioides Polygala persicariifolia Polygonatum verticillatum Polygonum amplexicaule Polygonum barbatum Polygonum recumbens Pongamia pinnata Portulaca oleracea Portulaca umbraticola Portulacaria afra Potentilla fruticosa Potentilla supina Premna corymbosa Premna tomentosa Primula denticulata Primula floribunda Primula vulgaris Prunus Amygdalus Prunus dulcis Pseuderanthemum carruthersii Pseudobombax ellipticum Pseudocaryopteris foetida Psidium guajava Psidium guineense Pterocarpus santalinus Pterospermum acerifolium Pterospermum lanceifolium Pterygota alata Pulicaria dysenterica Punica granatum Putranjiva roxburghii Pyrostegia venusta Quisqualis indica Ranunculus arvensis Ranunculus laetus Ranunculus sceleratus Raphanus sativus Rauvolfia serpentina Rauvolfia tetraphylla Reinwardtia indica Rhamphicarpa fistulosa Rhodiola trifida Rhodiola wallichiana Rhododendron arboreum Rhynchosia himalensis Rhynchosia viscosa Ricinus communis Rorippa indica Roscoea purpurea Rosmarinus officinalis Ruellia patula Ruellia prostrata Ruellia tuberosa Rumex dentatus Rumex hastatus Rungia pectinata Saccharum officinarum Saccharum spontaneum Salix denticulata Salix tetrasperma Salvadora persica Salvia involucrata Salvia nubicola Salvia splendens Sambucus canadensis Sambucus mexicana Sambucus nigra Santalum album Sapindus saponaria Saussurea auriculata Saussurea candicans Saussurea obvallata Scadoxus multiflorus Scutellaria grossa Scutellaria repens Sedum oreades Semecarpus anacardium Senna auriculata Senna occidentalis Senna siamea Senna sophera Sesbania bispinosa Sesbania grandiflora Seseli diffusum Sesuvium portulacastrum Setaria verticillata Shorea robusta Sida cordata Sida cordifolia Sida retusa Sida spinosa Sideritis hirsuta Smithia ciliata Solanum chrysotrichum Solanum erianthum Solanum jasminoides Solanum melongena Solanum nigrum Solanum sisymbriifolium Solanum surattense Solanum torvum Solanum tuberosum Solanum villosum Soymida febrifuga Sphaeranthus amaranthoides Sphenoclea zeylanica Spiranthes australis Spiranthes sinensis Spondias pinnata Stellaria media Stephania japonica Sterculia alata Sterculia foetida Sterculia villosa Stereospermum tetragonum Stevia rebaudiana Striga asiatica Strophanthus boivinii Strychnos minor Strychnos potatorum Suaeda maritima Suregada multiflora Swertia angustifolia Swertia bimaculata Swertia cordata Swertia paniculata Swietenia macrophylla Swietenia mahagoni Syzygium alternifolium Syzygium aromaticum Syzygium cumini Syzygium jambos Syzygium samarangense Tabebuia aurea Tabebuia avellanedae Talinum portulacifolium Tamarindus indica Taxus baccata Tecoma castanifolia Tephrosia purpurea Teramnus labialis Terminalia alata Terminalia catappa Terminalia chebula Terminalia elliptica Terminalia pallida Teucrium botrys Teucrium royleanum Thalictrum foliolosum Thespesia populnea Thunbergia erecta Thunbergia fragrans Thunbergia grandiflora Thymus linearis Tiliacora acuminata Tiliacora racemosa Tinospora cordifolia Tinospora crispa Tinospora sinensis Toona ciliata Trewia nudiflora Tribulus terrestris Trichodesma indicum Trichosanthes cucumerina Trichosanthes palmata Trichosanthes tricuspidata Trifolium repens Trigonella foenum-graecum Triumfetta rhomboidea Tylophora indica Uraria picta Urena lobata Urena sinuata Urginea coromandeliana Vachellia horrida Valeriana jatamansi Vanda tessellata Veronica serpyllifolia Viburnum coriaceum Vicia bakeri Vicia faba Vicia sativa Vigna radiata Vigna unguiculata Vinca rosea Viola rupestris Viscum album Vitex negundo Vitis vinifera Withania somnifera Wrightia tinctoria Wulfeniosis amherstiana Zamia furfuracea Ziziphus jujuba Ziziphus mauritiana